Author Archives: admin


Relacja z Walnego Zgromadzenia PSHR

26 października 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie członków PSHR, przeprowadzone w trybie zdalnym.

Głównymi punktami były:

– przedstawienie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium tym organom

– wybory nowych władz Stowarzyszenia

– przedstawienie planu działania PSHR na rok 2023.

 

Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej w trakcie roku dotychczasowej Prezes Zarządu i współzałożycielki Stowarzyszenia – Małgorzaty Zachorowskiej.

 

Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia i dokonało wyboru nowych.

Nowym Prezesem Zarządu został Michał Chodkowski, współzałożyciel Stowarzyszenia, dotychczasowy członek Zarządu i partner w Kancelarii Prawnej Łaszczuk i Wspólnicy.

Ponadto do zarządu wybrani zostali:

Adam Tomasz Pokrzywniak – założyciel firmy rekrutacyjnej Optivo

Robert Michał Pruchniak – Dyrektor Biura Relacji Pracowniczych w Warcie

Magdalena Katarzyna Rodzeń – Dyrektor HR w Aptiv

Anna Małgorzata Wardecka – Dyrektor Zarządzający ds. HR w PZU

Marzena Agnieszka Więckowska – HR Manager w Strabag

Stanisław Maciej Wojnicki – Interim Manager HR

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Sławomir Jarosław Sikora, dyrektor HR w Business Link.

Ponadto w skład Komisji Rewizyjnej PSHR weszli:

Krzysztof Dariusz Gugała – Dyrektor Działu „Praca i wynagrodzenia” w Willis Towers Watson

Agata Kaczmarska – dyrektor HR w Dentsu Aegis Network

Ewa Lucyna Sobieszek – Kierownik Kadr i Płac w PU Hetman

Magdalena Anna Stalpińska – Mediator w Fundacji Rozwoju Mediacji i w Warszawskim Centrum Mediacji

 

Nowo wybrany prezes Stowarzyszenia przedstawił plan działania PSHR na rok 2023. Jego podstawowymi elementami będą:

– powrót do tradycji kwartalnych spotkań tematycznych członków Stowarzyszenia (zdalne lub na sali)

– wznowienie i rozszerzenie działalności klubów tematycznych i kół regionalnych

– intensyfikacja promocji dobrych praktyk HR poprzez webinary i inne organizowane wydarzenia

– dalsze poszerzanie zasięgu oddziaływania na Linkedin (mamy 8 tys obserwujących)

– dalsze  rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi i innymi partnerami oraz organizacja wspólnych wydarzeń

Stowarzyszenie będzie ponadto dążyć do poszerzania bazy członkowskiej i pozyskiwania nowych partnerów biznesowych.

Opiekuńczy i otwarty na rozwój – odpowiedzialny pracodawca w czasach kryzysu

Autorka: Ewa Dąbrowska, dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden

Ostatni rok przyniósł diametralne zmiany w funkcjonowaniu wielu biznesów. Pracodawcy stanęli przed wieloma trudnymi decyzjami dotyczącymi m.in. redukcji etatów czy optymalizacji kosztów. Jak wynika z najnowszego raportu Nationale-Nederlanden „Benefity pracownicze w dobie pandemii”, co drugi polski przedsiębiorca odczuł negatywny wpływ pandemii na kondycję finansową zarządzanej przez niego firmy. Pomimo tego aż 80 proc. ankietowanych oferuje osobom zatrudnionym różnego rodzaju benefity.

W czasie pandemii na znaczeniu najbardziej zyskały te, które zapewniają pracownikom komfort pracy oraz kompleksowo chronią ich zdrowie. Continue reading

Czy działy HR zdały egzamin w czasie pandemii?

Wywiad pochodzi z miesięcznika Personel i Zarządzanie 02/2021 (www.personel.infor.pl)
Autorka: Halina Guryn

 

Rozmowa z Małgorzatą Zachorowską, prezesem Polskiego Stowarzyszenia HR, o działaniach firm w czasie pandemii oraz o wyzwaniach przywództwa.

 

Continue reading

Ochrona zdrowia pracowników po pandemii – konieczne zmiany

Autor: prof. SGH, dr hab. Tomasz Rostkowski

 

Prof. Covid okazał się być bardzo skutecznym nauczycielem. Dzięki niemu oczywiste dla teoretyków od lat rozwiązania zaczęły być szeroko wykorzystywane w praktyce. Przykładem może być stosowanie pracy zdalnej. Pandemia zmieniła też postawy pracowników, którzy zauważyli, że dbałość o zdrowie to nie leczenie, ale przede wszystkim zapobieganie – pisze prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski.

Continue reading

JAK PRACOWNICY OCENIAJĄ SWOJE KOMPETENCJE, WYSIŁEK WKŁADANY W PRACĘ I WYNAGRODZENIE

Autor: Kazimierz Sedlak (Sedlak & Sedlak)

 

Ekonomiści behawioralni od wielu lat zawracają uwagę, że nie zawsze zachowujemy się racjonalnie i w codziennym funkcjonowaniu popełniamy wiele błędów poznawczych, z których nie zdajemy sobie sprawy (D. Khaneman 2012, R. Thaler, C. Sunstein 2017). Wiele z tych błędów dotyczy naszej samooceny. Bardzo często gdy porównujemy się z innymi to mamy tendencję do uważania się za lepszych. Jest to tzw. błąd ponadprzeciętności. Continue reading

PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI W WYNAGRADZANIU

Autor: Kazimierz Sedlak (Sedlak & Sedlak)

 

Tytuł przewrotny, ale w ten sposób chciałbym zwrócić uwagę na rozwiązania w zakresie nagradzania, które dobrze znamy, a których nie doceniamy. Zacznę od przypomnienia co zrobił Kopernik. Nie zmienił on rzeczywistości, nie odkrył nowych planet czy galaktyk. Zmienił jedynie nasz sposób patrzenia na świat, sposób jego interpretacji. Continue reading

Wyzwania pracodawców w dobie COVID-19 a działania PSHR – wideo

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem konferencji „Wyzwania pracodawców w dobie COVID-19 a działania PSHR” (08.10.2020). Continue reading

Czym (nie) jest outplacement? Droga ku nowej pracy

Autorzy: Andrzej Nitecki, Małgorzata Kosior

 

Outplacement indywidualny z reguły kierowany jest do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla. Organizowane są też grupowe programy wsparcia dla specjalistów oraz pracowników fizycznych. Nie mniej, ze względu na skalę mają one inny charakter niż programy indywidualne. Po czym rozpoznać profesjonalny program, co wpływa na jego jakość? Continue reading

7 punktów – Jak działać podczas kryzysu epidemicznego w firmie?

Autor: Stanisław Wojnicki (SW Mentoring)

Oto lista najważniejszych kroków, jakie każda firma powinna rozważyć w obliczu obecnego kryzysu. Continue reading

Plan (nie do końca) ratunkowy?

Autor: Andrzej Nitecki

 

Weekend to czas, który poświęciłem na przestudiowanie proponowanych przepisów Tarczy Antykryzysowej z punktu widzenia HR w zarządzaniu firmą. Zatem, czy warto walczyć o te pieniądze, czy lepiej zrezygnować? Jest to spojrzenie z punktu widzenia zarządzania budżetem wynagrodzeń, a nie z punktu widzenia prawniczego. Continue reading