O nas

Jesteśmy organizacją non-profit, opartą na społecznej działalności i stawiającą sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju.
Naszą misją jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Chcemy też umacniać i dalej rozwijać poczucie tożsamości zawodowej wśród naszych Koleżanek i Kolegów w dużych i małych firmach , ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie.
Choć w ostatnich latach powstało szereg ciekawych inicjatyw branżowych mamy przekonanie, że na rynku wciąż istnieje silna potrzebna stworzenia wspólnego forum zawodowego dla ogółu sektora zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę i budowę platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i propagowania dobrych praktyk HR.
Założyciele Polskiego Stowarzyszenia HR mają długoletnie doświadczenie w profesjonalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i są dobrze znani w środowisku. Przez wiele lat działali oni w na rzecz integracji zawodu i propagowania dobrych praktyk w różnych obszarach HR, w latach 90-tych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a później Klubu Dyrektora Personalnego.

Wydarzenia

Blog

Publikacje

Zarząd

Rada Strategiczna

Polskie Stowarzyszenie HR wspiera Rada Strategiczna, której celem jest propagowanie idei stowarzyszenia oraz doradztwo strategiczne dla Zarządu Stowarzyszenia w zakresie kierunków rozwoju oraz podejmowanych inicjatyw.
W skład Rady Strategicznej wchodzą:

Małgorzata Barska - Prezes TFI Nationale-Nederlanden,

Norbert Biedrzycki - Wiceprezes McKinsey Digital, CEE,

Tomasz Bławat - Prezes Carlsberg Polska,

Prof. dr hab. Czesław Szmidt – Akademia Leona Koźmińskiego

Kluby eksperckie

W ramach Polskiego Stowarzyszenia HR funkcjonują kluby eksperckie o sprofilowanym zakresie tematycznym. Są otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia.

Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą w obszarze budowania zaangażowania pracowników różnych pokoleń, pracujących na różnych stanowiskach w firmie.
Członkowie Klubu spotykają się regularnie (min. jeden raz na dwa miesiące). W ramach Klubu planowana jest także działalność badawcza i projektowa.

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • budowanie zaangażowania w firmach zróżnicowanych demograficznie
 • przygotowanie menedżerów do budowania zaangażowania w zwinnych organizacjach
 • budowanie angażującej kultury organizacji
 • trendy i zmiany w procesie oceny wyników pracy, i inne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu: malgorzata.zachorowska@hrstowarzyszenie.pl

Celem Klubu jest dzielenie się przez członków doświadczeniami i wymiana informacji na temat stosowania przepisów z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Klub planuje również śledzenie przebiegu prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych, które są związane z zatrudnianiem lub zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Członkowie Klubu odbywają regularne spotkania (średnio raz w miesiącu).

W ramach prac Klubu członkowie skupiają się w szczególności na:

 • wpływie zmian otoczenia prawnego na procesy i praktyki w obszarze zatrudnienia („prawo wokół HR”)
 • możliwości stosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi i w sferze zatrudnienia rozwiązań, które nie doczekały się jeszcze kompleksowych regulacji prawnych, np.: sposoby wdrażania i stosowania homeoffice w organizacjach
 • znaczeniu stosowanych mechanizmów wynagradzania z perspektywy motywowania i utrzymania relacji z pracownikiem na polskim rynku pracy w XXI wieku
 • Pracowniczych Planach Kapitałowych
 • przewidywanych zmianach w przepisach z obszaru prawa pracy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu: michal.chodkowski@hrstowarzyszenie.pl

Członkostwo

Co zyskujesz dołączając do nas?

 • relacje
 • udział w nowym, elitarnym przedsięwzięciu
 • realizacja projektów
 • platformę wymiany wiedzy
 • wydarzenia: spotkania, szkolenia, konferencje, minikonferencje

Kto może przystąpić do Stowarzyszenia?

Osoba która:
 • jest związana zawodowo z HR minimum przez 2 lata
 • pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny i uzyska akceptację Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR
 • uiści roczną składkę w wysokości ustanowionej przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HR oraz opłatę wstępną

Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Aplikacja on-line

wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się poniżej

Telefoniczna rozmowa rekrutacyjna

przeprowadzona przez Zespół Rekrutacyjny w celu poznania kandydata, jego doświadczeń zawodowych, motywacji, oczekiwań, planów rozwoju oraz udzielenia odpowiedzi na pytania kandydata.

Akceptacja Zarządu PSHR

przedstawienie kandydatury Zarządowi wraz z rekomendacjami Zespołu Rekrutacyjnego. Zarząd w drodze uchwały przyjmuje nowych członków. Kandydat otrzymuje informację mailowo o rozstrzygnięciu procesu rekrutacji.

Wszystkie osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia otrzymują informację indywidualnie o zakończeniu procesu rekrutacji.

Masz pytanie?

Napisz

Wnioskuj o członkostwo

Wyślij

Nasi partnerzy i organizacje wspierające