1 kwietnia, 2020 przez admin

7 punktów – Jak działać podczas kryzysu epidemicznego w firmie?

Autor: Stanisław Wojnicki (SW Mentoring)

Oto lista najważniejszych kroków, jakie każda firma powinna rozważyć w obliczu obecnego kryzysu. Szczegóły oczywiście zależą od specyfiki branży, zatrudnionych pracowników, lokalizacji i wielu innych czynników.

 

1. Prewencja, środki ochrony i odkażanie

 • Inwentaryzacja rodzajów miejsc pracy, rodzajów czynności z punktu widzenia zagrożenia
 • Określenie możliwych środków prewencji i odkażania (indywidualnych, grupowych, maszyn i urządzeń, pomieszczeń)
 • Zapewnienie dostaw środków i personelu (lub firmy zewnętrznej) do realizacji
 • Określenie budżetu specjalnego na w/w
 • Ustalenie grafików pracy, procedur dla osób z zewnątrz (dostawcy, klienci, goście, firmy usługowe)

2. Instrukcje dla menedżerów, pracowników i ochrony

 • Ustalenie miejsc i kanałów ogłaszania komunikatów, instrukcji itp.
 • Propagowanie zasad higieny i odkażania indywidualnego
 • Ustalenie procedur postępowania w razie wystąpienia objawów u pracowników i gości (poza zakładem, w zakładzie) i ich efektywna komunikacja oraz egzekwowanie
 • Instrukcje dla ochrony (higiena, pomiary temperatury, ograniczenia wstępu i wjazdu, raportowanie, sytuacje alarmowe)

3. Praca zdalna

 • Identyfikacja pracowników kierowanych do pracy zdalnej
 • Ustalenie procedury zgłaszania i przechodzenia do pracy zdalnej (sprzęt, bezpieczeństwo informatyczne, zobowiązania, ustalanie celów i rozliczanie, łączność i dostępność)

4. Postoje

 • Analiza obszarów działalności firmy – określenie obszarów, grup kierowanych na postój, grafiku zmian
 • Ustalenie zasad wynagradzania na postoju
 • Koordynacja z reprezentacja pracowniczą w zależności od sytuacji w zakładzie

5. Redukcja kosztów

 • Rewizja planu finansowego odpowiednio do zmian planów działalności
 • Określenie budżetów specjalnych (prewencja i higiena, rewizja budżetu wynagrodzeń)
 • Opracowanie planu uzyskania wsparcia władz lokalnych i centralnych

6. Komunikacja i wsparcie psychologiczne

 • Zarządzanie poprzez własny przykład
 • Przemyślana regularna komunikacja z pracownikami

7. Scenariusze alternatywne

 • Aktualizacja planu zastępstw,
 • Przygotowanie planu działania ze zredukowanymi obsadami
 • Przygotowanie planu na wypadek zatrzymania działalności