Wyszukiwarka ofert pracy dla obywateli Ukrainy

Zapewnienie pracy to jeden z najważniejszych warunków szybkiej integracji uchodźców z Ukrainy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców  przygotował ogólnopolską, bezpłatną wyszukiwarkę ofert pracy dla obywateli Ukrainy, na którym pojawiło już ponad 100 ofert pracy.

Wspieramy akcję i zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki:

 

O nas

Jesteśmy organizacją non-profit, opartą na społecznej działalności i stawiającą sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju.
Naszą misją jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Chcemy też umacniać i dalej rozwijać poczucie tożsamości zawodowej wśród naszych Koleżanek i Kolegów w dużych i małych firmach , ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie.
Choć w ostatnich latach powstało szereg ciekawych inicjatyw branżowych mamy przekonanie, że na rynku wciąż istnieje silna potrzebna stworzenia wspólnego forum zawodowego dla ogółu sektora zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę i budowę platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i propagowania dobrych praktyk HR.
Założyciele Polskiego Stowarzyszenia HR mają długoletnie doświadczenie w profesjonalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i są dobrze znani w środowisku. Przez wiele lat działali oni w na rzecz integracji zawodu i propagowania dobrych praktyk w różnych obszarach HR, w latach 90-tych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a później Klubu Dyrektora Personalnego.

Wydarzenia

DATA: TBC | Wsparcie organizacji przez interim menedżera w obszarze HR
DATA: TBC | Sygnaliści – perspektywa wprowadzenia nowych regulacji prawnych
DATA: TBC | AI w HR. Konferencja poświęcona bieżącym możliwościom wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji w służbie HR

Wydarzenia zakończone

XIX Krakowskie Forum Wynagrodzeń
XIX Krakowskie Forum Wynagrodzeń
Interim management w HR
Czas na HR! Neuroróżnorodność a środowiska pracy
SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CONFERENCE – an International Perspective
Neuroróżnorodność a organizacja miejsca pracy
Praktyczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia zwolnień grupowych
Diabeł tkwi w szczegółach. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z danych o zaangażowaniu za 2023
Rola HRBP a oczekiwania pracodawcy
Wydarzenie networkingowe uzupełnione dwoma wykładami poświęconymi współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją oraz praktycznym implikacjom z badań naukowych dla selekcji personelu.
Patronat PSHR – HR Arena
Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń
Dzień HR na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Wydarzenie partnerskie – Razem dla Różnorodności w Biznesie
PSHR poleca – Gdy pojawia się opór. Zarządzanie ludźmi w zmianie.
Well-being pracowników od strony finansowej – jak pracodawcy mogą wesprzeć sytuację finansową pracowników
Wyzwania rekrutacji pracowników na stanowiska operacyjne – rekrutacja pracowników z innych krajów
Wydarzenie partnerskie – CDO Forum Analytics & Data Value
Wydarzenie partnerskie – VI edycja Kongresu HR w Katowicach
HR się liczy
WEBINAR PSHR NA TEMAT WELLBEINGU FINANSOWEGO
Wydarzenie partnerskie – Zdrowie psychiczne w centrum uwagi
Wydarzenie partnerskie – MOBBING czyli jak prowadzić skuteczną politykę przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanyym zachowaniom w firmie?
Praca zdalna w świetle zmian w ustawodawstwie
Doświadczenia we wsparciu pracy zdalnej w systemie Teta ME
Aktualne wyzwania i paradoksy rynku pracy
Praca zdalna i kontrola trzeźwości – nowe perspektywy
XVII Krakowskie Forum Wynagrodzeń
Zmiana strategii HR w obliczu wysokiej inflacji i walki o talenty
HR w dobie nowego modelu pracy
Zmiany wynagrodzeń w 2022 roku
IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O SYGNALISTACH – PROJEKT USTAWY
Jak pracodawcy mogą pomóc uchodźcom z Ukrainy?
Koniec Alfabetu, czyli jak być liderem nowej generacji – nowe wyniki badań
Polski Ład | Podstawowe informacje i wybrane problemy
Trendy na rynku pracy (EY)
Walne Zgromadzenie PSHR
Agile HR – metoda środka
Trendy na rynku pracy
Przywództwo i nowe modele pracy w dobie pandemii COVID-19
Rekrut24 – czyli gdzie znaleźć poszukiwanych specjalistów
#HRnaPrezydenta – Teraz albo Nigdy, cz. II
#HRnaPrezydenta – Teraz albo nigdy
Najnowsze dane płacowe i podwyżki na rok 2021. Gdzie warto szukać danych?
BUDUJĘ SWOJĄ ODPORNOSĆ – NIE CHORUJĘ
Wynagrodzenia w dobie pandemii
Praca zdalna a stres i efektywność – wyniki badania
Wnioski i doświadczenia po wdrożeniach PPK dla fali 1 i 2/3
Wyzwania pracodawców w dobie COVID-19 a działania PSHR
Kompetencje przyszłości
REZYLIENCJA – jak zachować spokój i nadzieję w procesie poszukiwania pracy
Poznanie własnych kompetencji i mocnych stron
Jak aktywnie kontaktować pracodawców i jak wykorzystać networking
Inspirujące działania pracowników w dobie pandemii
Jak przygotować się do interview
Jak napisać CV
Bezpieczny powrót do pracy
Budowanie zaangażowania w czasach pandemii
Efektywny outplacement
Efektywna praca zdalna w organizacji
Emocje… i co dalej? – zarządzanie emocjami w czasie pandemii
Wyzwania prawne HR w czasie pandemii. Fakty i mity
Polski Kongres Prawa Pracy
O HR-ze na rowerze
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SIM
Trendy w rekrutacji i selekcji
Turkusowe nieporozumienia
System compliance – dlaczego jest potrzebny pracodawcy? Doświadczenia praktyczne.
Konferencja LUDZIE I BIZNES: nowoczesne wynagrodzenie i narzędzia motywacji
Zastosowanie gier w rozwoju pracowników
INICJATYWA DLA RÓŻNORODNOŚCI – Inauguracja
Debata Polskiego Stowarzyszenia HR: Zarządzanie przez wartości oraz Pracownicze Plany Kapitałowe
Jak zapewnić transparentność wynagradzania w kontekście polityki braku jawności wynagrodzeń?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSHR
Rzeczpospolita konferencje: PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW HR MEETING 2019
Warsztat PPK w Poznaniu
Warsztat PPK w Krakowie
Warsztat PPK w Warszawie
Pierwsze spotkanie Klubu Wynagrodzeń
Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia HR
DEBATA i WARSZTATY: Co PPK może przynieść twojej firmie oprócz kosztów? Obowiązek czy szansa?
DEBATA: Współczesne wyzwania firm a rola HR w organizacji
Koniec alfabetu, czyli jak być liderem nowej generacji

Blog

Zarząd

Kluby eksperckie

W ramach Polskiego Stowarzyszenia HR funkcjonują kluby eksperckie o sprofilowanym zakresie tematycznym. Są otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia.

Zasady pracy (1) Powołanie Klubu eksperckiego

 1. Każdy członek PSHR może wnioskować do Zarządu o powołanie Klubu eksperckiego
 2. Każdy członek PSHR może w każdym momencie przystąpić do danego Klubu i wystąpić z niego; musi jednak o tym powiadomić Lidera Klubu
 3. Lista Klubów oraz cel ich powołania podane są na stronie Stowarzyszenia
 4. Klub może zostać rozwiązany decyzją Zarządu PSHR na wniosek Lidera Klubu, jego członków lub z powodów organizacyjnych

Zasady pracy (2) Spotkania Klubu eksperckiego

 1. Terminy spotkań Klubu i ich tematyka jest ustalana przez członków Klubu
 2. Każdy Klub powinien ustalić wstępny harmonogram swojego działania na I i II półrocze każdego roku
 3. Na spotkania Klubu, Lider może zapraszać firmy / osoby spoza PSHR, w celu przedstawienia wybranego tematu, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem PSHR
 4. Każdy członek Klubu może zgłosić chęć przygotowania wybranego tematu i omówienie go na spotkaniu Klubu
 5. Każdy członek PSHR ma w każdym momencie prawo wzięcia udziału w spotkaniu Klubu nie będąc jego członkiem; o chęci wzięcia udziału w spotkaniu należy poinformować Lidera Klubu

Zasady pracy (3) Inna działalność Klubu eksperckiego

 1. Kluby, po uzgodnieniu z Zarządem PSHR, mogą podejmować także inną działalność:
 • Projekty ważne społecznie
 • Publikacje
 • Badania
 1. Członkowie Klubu wybierają, spośród swojego grona, jego Lidera
 2. Lider jest wybierany na czas nieokreślony, po uprzednim uzgodnieniu jego / jej kandydatury z Zarządem PSHR; zmiana Lidera może nastąpić na jego / jej wniosek, wniosek członków Klubu i / lub Zarządu

Zasady pracy (4) Obowiązki Lidera Klubu eksperckiego

Lider Klubu jest zobowiązany do:

 • Umieszczania na stronie, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, opisu Klubu oraz harmonogramu spotkań i ich tematyki na każde półrocze
 • Umieszczania na LinkedIn, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, harmonogramu spotkań i ich tematyki na każde półrocze
 • Prowadzenia spotkań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez członków Klubu
 • Umieszczania na stronie oraz na LinkedIn, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, krótkich informacji o spotkaniach, które się odbyły wraz ze zdjęciem ze spotkania
 • Zapraszania gości zewnętrznych na spotkania Klubu, zgodnie z ustalonym harmonogramem i w uzgodnieniu z Zarządem PSHR

Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą w obszarze budowania zaangażowania pracowników różnych pokoleń, pracujących na różnych stanowiskach w firmie.
Członkowie Klubu spotykają się regularnie (min. jeden raz na dwa miesiące). W ramach Klubu planowana jest także działalność badawcza i projektowa.

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • budowanie zaangażowania w firmach zróżnicowanych demograficznie
 • przygotowanie menedżerów do budowania zaangażowania w zwinnych organizacjach
 • budowanie angażującej kultury organizacji
 • trendy i zmiany w procesie oceny wyników pracy, i inne.

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA KLUBU (informacje mogą ulec zmianie):

Termin 20.10, godz. 16:00
Forma Zoom meeting
Temat Zaangażowanie przez… pomaganie
Agenda
 1. Przywitanie
 2. Paweł Burczyk (aktor) opowie o tym, jak realizuje swój pomysł na film o autystycznej dziewczynce, jak angażuje firmy i ludzi wokół projektu.
 3. Pytania do Pana Pawła
 4. Dyskusja inspirowana wystąpieniem Pawła: Jakie mamy doświadczenia w angażowanie pracowników w pomaganie? Jak to wpływa na zaangażowanie pracowników? Dobre praktyki, najlepsze pomysły. Inspiracje i kreacje. Co zabieram, a co wdrożę?
 5. Zakończenie spotkania

 

Termin 16.11, godz. 16:00
Forma Spotkanie online/on site (biuro Q22 Allegro, pod warunkiem utrzymania obecnych obostrzeń covidowych)
Temat Zaangażowanie przez… dbanie
Agenda
 1. 16:00 – 16:10 Przywitanie i wprowadzenie
 2. 16:10 – 16:40 Małgorzata Ohme opowie o tym, jak budować zaangażowanie pracowników przez dbanie o ich dobrostan i mental health.
 3. 16:40 – 17:00 Pytania do Prelegenta
 4. 17:00 – Dyskusja inspirowana wystąpieniem Prelegenta: Jak dbanie o pracowników, ich dobrostan, wellbeing i ogólnie pojęty mental health przyczynia się do wzrostu zaangażowania pracowników? Dobre praktyki, najlepsze pomysły. Inspiracje i kreacje. Co zabieram, a co wdrożę?
 5. Po zakończeniu spotkania (ok. 18:00) zapraszamy do kontynuowania spotkania i dyskusji przy winie. Miejsce – gdzieś w pobliżu biura (Q22) tbd.

 

Termin 14.12 (tbc)
Forma Spotkanie przy winie w restauracji U Polana
Temat Zaangażowanie przez… poznanie

Celem Klubu jest dzielenie się przez członków doświadczeniami i wymiana informacji na temat stosowania przepisów z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Klub planuje również śledzenie przebiegu prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych, które są związane z zatrudnianiem lub zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Członkowie Klubu odbywają regularne spotkania (średnio raz w miesiącu).

W ramach prac Klubu członkowie skupiają się w szczególności na:

 • wpływie zmian otoczenia prawnego na procesy i praktyki w obszarze zatrudnienia („prawo wokół HR”)
 • możliwości stosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi i w sferze zatrudnienia rozwiązań, które nie doczekały się jeszcze kompleksowych regulacji prawnych, np.: sposoby wdrażania i stosowania homeoffice w organizacjach
 • znaczeniu stosowanych mechanizmów wynagradzania z perspektywy motywowania i utrzymania relacji z pracownikiem na polskim rynku pracy w XXI wieku
 • Pracowniczych Planach Kapitałowych
 • przewidywanych zmianach w przepisach z obszaru prawa pracy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu: michal.chodkowski@hrstowarzyszenie.pl

Celem Klubu jest dzielenie się przez członków doświadczeniami i wymiana praktycznych informacji związanych z obszarem wynagrodzeń.

Polityka i system wynagrodzeń jest uznany jako obszar szczególnie ważny ze względu na jego bezpośredni wpływ na rentowność organizacji.

Klub Wynagrodzeń  planuje również zajmować się projektami badawczymi, prowadzić panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli HR oraz menedżerów zarządzających innymi obszarami.

Członkowie Klubu odbywają regularne spotkania (min. jeden raz na dwa miesiące).

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • polityka wynagradzania (m.in. transparentność, wynagrodzenie za kompetencje)
 • skuteczne metody motywowania pracowników
 • efektywność oferowanych świadczeń pozapłacowych
 • PPK – a polityka wynagrodzeń
 • podejście Total Compensation
 • przewidywane zmiany w przepisach dotyczące wynagradzania

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu Piotrem Wlazło: piotrekwlazlo@gmail.com

Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą w obszarze rekrutacji i selekcji personelu. Monitorujemy stan badań naukowych w tym zakresie, analizujemy różne systemy doboru pracowników w zależności od charakteru organizacji (firmy rodzinne, międzynarodowe korporacje, administracja publiczna). Chcemy dostarczać wszystkim członkom PSHR wiedzę na temat trendów, wyzwań, skuteczności poszczególnych metod, dobrych praktyk oraz innowacji w zakresie rekrutacji i selekcji personelu.
Członkowie Klubu spotykają się regularnie (min. jeden raz miesiąc).

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • rozwój technologii (digitalizacja) a proces naboru pracowników
 • skracanie czasu zatrudnienia w jednej firmie, zwiększanie znaczenia pracy w zespołach projektowych a dobór pracowników
 • wpływ różnic pokoleniowych na stosowane metody rekrutacji i selekcji
 • nauka vs. praktyka w obszarze selekcji personelu
 • kryteria selekcji pracowników i trafność prognostyczna stosowanych metod selekcji
 • nabór pracowników a dopasowanie do stanowiska pracy i dopasowanie do organizacji
 • RODO w rekrutacji

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z liderką Joanną Majewską.

Koła regionalne

W ramach Polskiego Stowarzyszenia HR funkcjonują Koła regionalne o sprofilowanym zakresie tematycznym. Są otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia.

Zasady pracy (1) Powołanie Koła regionalnego

 1. Każdy członek PSHR może wnioskować do Zarządu o powołanie Koła regionalnego; minimalna liczba członków w regionie, niezbędna do powołania Koła, wynosi 8 członków
 2. Każdy członek PSHR może w każdym momencie przystąpić do danego Koła i wystąpić z niego; musi jednak o tym powiadomić Lidera Klubu
 3. Koło może zostać rozwiązany decyzją Zarządu PSHR na wniosek Lidera Koła, jego członków lub z powodów organizacyjnych

Zasady pracy (2) Spotkania Koła regionalnego

 1. Terminy spotkań Koła i ich tematyka jest ustalana przez członków Koła
 2. Każde Koło powinno ustalić wstępny harmonogram swojego działania na okresy półroczne każdego roku
 3. Na spotkania Koła, Lider może zapraszać firmy / osoby spoza PSHR, w celu przedstawienia wybranego tematu, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem PSHR / Opiekunem Koła
 4. Każdy członek Koła może zgłosić chęć przygotowania wybranego tematu i omówienie go na spotkaniu Koła
 5. Każdy członek PSHR ma w każdym momencie prawo wzięcia udziału w spotkaniu Koła nie będąc jego członkiem; o chęci wzięcia udziału w spotkaniu należy poinformować Lidera Koła

Zasady pracy (3) Inna działalność Koła regionalnego

 1. Koła, po uzgodnieniu z Zarządem PSHR, mogą podejmować także inną działalność:
 • Projekty ważne społecznie
 • Publikacje
 • Badania
 1. Członkowie Koła wybierają, spośród swojego grona, jego Lidera
 2. Lider jest wybierany na czas nieokreślony, po uprzednim uzgodnieniu jego / jej kandydatury z Zarządem PSHR; zmiana Lidera może nastąpić na jego / jej wniosek, wniosek członków Koła i / lub Zarządu

Zasady pracy (4) Obowiązki Lidera Koła regionalnego

Lider Koła jest zobowiązany do:

 • Umieszczania na stronie, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, harmonogramu spotkań i ich tematyki na każde półrocze
 • Umieszczania na LinkedIn, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, harmonogramu spotkań i ich tematyki na każde półrocze
 • Prowadzenia spotkań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez członków Koła
 • Umieszczania na stronie oraz na LinkedIn, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, krótkich informacji o spotkaniach, które się odbyły wraz ze zdjęciem ze spotkania
 • Zapraszania gości zewnętrznych na spotkania Koła, zgodnie z ustalonym harmonogramem i w uzgodnieniu z Zarządem PSHR

 

Liderka: Magdalena Rodzeń

KONTAKT:

Najbliższe spotkanie Koła:

 • 15 czerwca, godz. 14:00

Będziemy rozmawiać o rekrutacji – dostępności talentów, wpływie pandemii na rynek pracy i strategiach, jakie obierają organizacje.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Lub połącz się (tylko dźwięk):

+48 22 204 13 09,,859630586#   Poland, Warsaw

Identyfikator konferencji telefonicznej: 859 630 586#

KONTAKT:

Członkostwo

Co zyskujesz dołączając do nas?

 • relacje
 • udział w nowym, elitarnym przedsięwzięciu
 • realizacja projektów
 • platformę wymiany wiedzy
 • wydarzenia: spotkania, szkolenia, konferencje, minikonferencje

Kto może przystąpić do Stowarzyszenia?

Osoba która:
 • jest związana zawodowo z HR minimum przez 3 lata
 • pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny i uzyska akceptację Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR
 • uiści roczną składkę w wysokości 250 PLN oraz opłatę wstępną w wysokości 100 PLN
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat członkostwa w naszym Stowarzyszeniu kliknij na ten link, aby obejrzeć prezentację.

Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Aplikacja on-line

wypełnienie i wysłanie formularza który znajduje się pod tym linkiem

Analiza aplikacji

Twoja aplikacja będzie zweryfikowana przez nasz Zespół Rekrutacji pod względem spełnienia kryteriów, o których napisaliśmy powyżej („Kto może przystąpić do Stowarzyszenia”)

Akceptacja Zarządu PSHR

przedstawienie kandydatury Zarządowi wraz z rekomendacjami Zespołu Rekrutacyjnego. Zarząd w drodze uchwały przyjmuje nowych członków. Kandydat otrzymuje informację mailowo o rozstrzygnięciu procesu rekrutacji.

Wszystkie osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia otrzymują informację indywidualnie o zakończeniu procesu rekrutacji.

Masz pytanie?

Napisz

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy i Organizacje Wspierające