20 grudnia, 2022 przez admin

Relacja z Walnego Zgromadzenia PSHR

26 października 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie członków PSHR, przeprowadzone w trybie zdalnym.

Głównymi punktami były:

- przedstawienie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium tym organom

- wybory nowych władz Stowarzyszenia

- przedstawienie planu działania PSHR na rok 2023.

 

Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej w trakcie roku dotychczasowej Prezes Zarządu i współzałożycielki Stowarzyszenia - Małgorzaty Zachorowskiej.

 

Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia i dokonało wyboru nowych.

Nowym Prezesem Zarządu został Michał Chodkowski, współzałożyciel Stowarzyszenia, dotychczasowy członek Zarządu i partner w Kancelarii Prawnej Łaszczuk i Wspólnicy.

Ponadto do zarządu wybrani zostali:

Adam Tomasz Pokrzywniak – założyciel firmy rekrutacyjnej Optivo

Robert Michał Pruchniak – Dyrektor Biura Relacji Pracowniczych w Warcie

Magdalena Katarzyna Rodzeń – Dyrektor HR w Aptiv

Anna Małgorzata Wardecka – Dyrektor Zarządzający ds. HR w PZU

Marzena Agnieszka Więckowska – HR Manager w Strabag

Stanisław Maciej Wojnicki – Interim Manager HR

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Sławomir Jarosław Sikora, dyrektor HR w Business Link.

Ponadto w skład Komisji Rewizyjnej PSHR weszli:

Krzysztof Dariusz Gugała – Dyrektor Działu „Praca i wynagrodzenia” w Willis Towers Watson

Agata Kaczmarska – dyrektor HR w Dentsu Aegis Network

Ewa Lucyna Sobieszek – Kierownik Kadr i Płac w PU Hetman

Magdalena Anna Stalpińska – Mediator w Fundacji Rozwoju Mediacji i w Warszawskim Centrum Mediacji

 

Nowo wybrany prezes Stowarzyszenia przedstawił plan działania PSHR na rok 2023. Jego podstawowymi elementami będą:

- powrót do tradycji kwartalnych spotkań tematycznych członków Stowarzyszenia (zdalne lub na sali)

- wznowienie i rozszerzenie działalności klubów tematycznych i kół regionalnych

- intensyfikacja promocji dobrych praktyk HR poprzez webinary i inne organizowane wydarzenia

- dalsze poszerzanie zasięgu oddziaływania na Linkedin (mamy 8 tys obserwujących)

- dalsze  rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi i innymi partnerami oraz organizacja wspólnych wydarzeń

Stowarzyszenie będzie ponadto dążyć do poszerzania bazy członkowskiej i pozyskiwania nowych partnerów biznesowych.