22 lutego, 2021 przez admin

Opiekuńczy i otwarty na rozwój – odpowiedzialny pracodawca w czasach kryzysu

Autorka: Ewa Dąbrowska, dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden

Ostatni rok przyniósł diametralne zmiany w funkcjonowaniu wielu biznesów. Pracodawcy stanęli przed wieloma trudnymi decyzjami dotyczącymi m.in. redukcji etatów czy optymalizacji kosztów. Jak wynika z najnowszego raportu Nationale-Nederlanden „Benefity pracownicze w dobie pandemii”, co drugi polski przedsiębiorca odczuł negatywny wpływ pandemii na kondycję finansową zarządzanej przez niego firmy. Pomimo tego aż 80 proc. ankietowanych oferuje osobom zatrudnionym różnego rodzaju benefity.

W czasie pandemii na znaczeniu najbardziej zyskały te, które zapewniają pracownikom komfort pracy oraz kompleksowo chronią ich zdrowie.

Czego potrzebują dziś pracownicy?

Kryzys, który rozpoczął się w marcu 2020 roku, wywołał przewartościowanie wielu dotychczasowych oczekiwań. Przedsiębiorcy, mimo niepewnej sytuacji, musieli wykazać się odpowiedzialnością i otoczyć opieką swoich pracowników. Ci  z kolei jeszcze bardziej niż dotychczas oczekują poczucia bezpieczeństwa oraz możliwie największego wsparcia wokół zdrowia i profilaktyki. Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden przeprowadzonego w ramach raportu „Benefity pracownicze w dobie pandemii” w ostatnich miesiącach zauważalnie wzrosło zainteresowanie grupowymi ubezpieczeniami na życie. Aż 40 proc. ankietowanych pracowników przyznaje, że pojawienie się wirusa zwiększyło ich zapotrzebowanie na tego typu produkt. Obserwując rynek można potwierdzić, że dla przedsiębiorców zapewnienie zespołowi takiej opieki jest również bardzo ważne. Prawie osiem na dziesięć badanych firm deklaruje, że oferuje osobom zatrudnionym pozapłacowe korzyści. Najpopularniejszym benefitem jest właśnie grupowa polisa na życie (61 proc.).

Nationale-Nederlanden, które od lat włącza się i aktywnie działa w obszarze istotnych problemów społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków, postanowiło odpowiedzieć na wyzwania związane z pandemią. Firma udostępniała klientom, a także swoim pracownikom nowy produkt assistance w ramach grupowego ubezpieczenia na życie „Razem dla siebie”. Polisa „Pandemia pod kontrolą” jest skierowana do osób nie tylko poszukujących klasycznego, grupowego ubezpieczenia na życie, ale również wzmocnienia ochrony na wypadek zachorowania na COVID-19. Ubezpieczeni mają do wyboru wariant podstawowy i rozszerzony, w zakresie których mogą liczyć na pomoc profilaktyczną, pomoc w czasie kwarantanny, a także na opiekę poszpitalną. Wyróżnikiem oferty jest to, że zapewnia również testy na COVID-19.

Praca zdalna – jak wspierać rozproszone zespoły?

Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu Nationale-Nederlanden potwierdzają również, że wśród oferowanych przez nich świadczeń pozapłacowych, często znajdują się szkolenia zawodowe (49 proc.) oraz możliwość pracy zdalnej (43 proc.). Ze względu na wprowadzone obostrzenia, ta ostatnia korzyść cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników – na taką odpowiedź wskazuje blisko 40 proc. badanych przedsiębiorców.

Również pracownicy Nationale-Nederlanden doceniają ten model pracy. W trosce o zdrowie osób zatrudnionych firma już na początku pandemii wprowadziła pracę zdalną tam, gdzie to możliwe. Dzięki temu pracownicy mogą bezpiecznie realizować swoje obowiązki z domu. Organizacja udostępniła im narzędzia, które umożliwiają realizację zadań bez konieczności wizyty w biurze, jak i w pełni zdalną komunikację pomiędzy pozostałymi członkami zespołu.

Pandemia i niemalże przymusowe przejście na pracę zdalną stało się dla Nationale-Nederlanden również okazją do weryfikacji modelu pracy, w jakim firma funkcjonuje i wdrożenia programu trwałych zmian w tym zakresie. Chcąc przełożyć bardzo trudne doświadczenie pandemii w coś, co przyniesie pozytywny efekt dla zespołów, do współtworzenia modelu i miejsca pracy, które będzie wspierało efektywność i budowało pozytywne doświadczenie, zaproszono wszystkich pracowników. W ostatnich miesiącach prowadzono z nimi liczne badania ankietowe oraz warsztaty i konsultacje, tak, aby opracować optymalne dla wszystkich stron rozwiązanie. Analiza potrzeb wyraźnie pokazała, które obszary wymagają dopracowania, a które już przed pandemią funkcjonowały zgodnie z oczekiwaniami osób zatrudnionych.

W rezultacie przeprowadzonego audytu firma pracuje obecnie w systemie opartym o rodzaj wykonywanej pracy („activity based workplace”). Wspólnie z pracownikami i menedżerami określane są katalogi zadań, które można wykonywać z domu oraz te, które zdecydowanie bardziej efektywnie jest wykonywać z biura. Siedziba Nationale-Nederlanden jest dostosowana i w pełni wyposażona zgodnie z wymogami bezpieczeństwa: pracownicy mogą więc odbywać w niej spotkania służące wypracowywaniu rozwiązań dla klientów oraz warsztaty kreatywne.

Zdalny rozwój

Częściowa izolacja nie zwalnia odpowiedzialnego pracodawcy z dotychczasowej polityki rozwoju pracowników i indywidualnych ustaleń oraz planów. Istnieje szereg narzędzi, które mimo trudnej sytuacji umożliwiają kontynuację zaplanowanych szkoleń i zajęć w trybie online. Pracownicy Nationale-Nederlanden, którzy od miesięcy realizowali swoje zadania w domach, mają teraz więcej czasu na rozwój indywidualny. Za sprawą przeprowadzonych wśród pracowników badań, zauważalny jest wzrost zainteresowania tego typu inicjatywami. Dzięki nim firma może nie tylko pomóc pracownikowi podnieść jego kompetencje zawodowe, ale także wpłynąć na poprawę kondycji fizycznej i umysłowej poprzez dostęp do specjalistycznych webinarów oraz online spotkań z ekspertami. Pandemia nie powinna być więc wymówką i usprawiedliwieniem dla zaniechań. To szansa i siła napędowa, którą obie strony powinny wykorzystać.

Transparentna komunikacja

Dla większości osób praca w modelu hybrydowym przez tak długi czas okazała się zupełnie nowym doświadczeniem. Dlatego kluczową rolę w procesie zmiany stanowiła transparentna i otwarta komunikacja do pracowników. Komunikacja w Nationale-Nederlanden jest oparta na szczerości, zgodnie z hasłem: „O tym, co ważne, mówimy wprost”. Mając na uwadze tę myśl organizacja postanowiła na bieżąco informować pracowników o tym, jak wygląda sytuacja firmy w dobie pandemii, jakie kroki planuje podjąć i co może się zmienić. Zdanie pracowników jest bardzo ważne, dlatego zarządzającym firmą zależy na dialogu i stałym kontakcie z nimi.

Otwarta narracja prowadzona jest także w stosunku do kandydatów, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. Nationale-Nederlanden chce, aby każdy z nich, już na początku wspólnej przygody, zrozumiał podejście firmy do budowania i zarządzania zespołami oraz ich pracą.

Odpowiedzialność pracodawcy

Większość procesów obecnie przebiega poza siedzibą firmy. Organizacje musiały poradzić sobie z wieloma wyzwaniami naraz. Z jednej strony priorytetem było wdrażanie rozwiązań cyfrowych, które ułatwią funkcjonowanie organizacji w nowym stylu, z drugiej potrzebne były szybkie usprawnienia dla zespołów pracujących zdalnie. W krótkim czasie przekonaliśmy się, jak dzięki nowym technologiom uczymy się kompetencji cyfrowych, które pozwalają efektywnie zarządzać swoim czasem pracy i realizowanymi zadaniami.

Wielu pracodawców do tej pory miało sporo obaw związanych z pracą zdalną i utrzymaniem zaangażowania pracowników na odpowiednim poziomie, kiedy kontakt między nimi jest ograniczony tylko do wideokonferencji i czatów. Obecna sytuacja udowodniła jednak, że pracownicy mogą skutecznie się komunikować, pozostając w rozproszeniu. Kryzys jeszcze wyraźniej pokazał, że kapitałem firmy są ludzie, bez względu na miejsce, z którego pracują, a rolą pracodawcy jest wspieranie ich w każdym możliwym obszarze.

Zrozumienie oczekiwań i potrzeb

Stan epidemii oraz radzenie sobie z jej skutkami są bezdyskusyjnie ogromnym wyzwaniem dla wielu firm. W tym niepewnym czasie, kiedy wielu pracowników martwi się o najbliższą przyszłość, pracodawcy powinni wykazać się dużą odpowiedzialnością. Do dyspozycji mają szereg działań i nowoczesnych narzędzi wspierających zespoły nie tylko w obszarach zawodowych. Jak to robić efektywnie i osiągać założone efekty? Pomocne mogą okazać się regularne badania opinii pracowników oraz dbanie o stały dialog i informację zwrotną na temat problemów i trudności, jakie wiążą się z pracą zdalną.

W tym okresie dodatkową uwagę należy poświęcić również mentalnemu i emocjonalnemu wsparciu zespołu. Szczególnie w pierwszych tygodniach epidemii w Nationale-Nederlanden zaobserwowano, że wielu pracowników odczuwa niepokój o zdrowie swoich oraz swoich najbliższych. Dlatego organizacja wprowadziła możliwość bezpłatnych wideo-konsultacji z psychologiem, dodatkowo pracownicy mogli brać udział w zdalnych lekcjach, dotyczących profilaktyki zdrowotnej w czasie pandemii.

Work-life balance

Praca z domu i życie w trybie online może utrudnić zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Do pewnego momentu pracownicy prawie cały czas spędzali we własnym domu i trudnością było wyznaczanie konkretnych granic między tymi światami. Wcześniej praca często kończyła się wraz z wyjściem z biura.

Jednocześnie należy mieć też na uwadze, że pozostając w domu wiele osób łączy pracę z opieką nad dziećmi. Odpowiedzialny pracodawca powinien wspierać rodziców, aby ci mogli w komfortowych warunkach wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Rozwiązaniem dla pracujących rodziców, które spotkało się z dużym zainteresowaniem w Nationale-Nederlanden, było wprowadzenie zdalnych atrakcji na dzieci, takich jak na przykład online zajęcia z animatorami. Dzięki temu rodzice mogli skupić się na pracy, a dzieci miały okazję do aktywnego spędzania czasu i kontaktu z rówieśnikami. Powstało też forum skierowane do rodziców, na którym pracownicy dzielili się pomysłami na spędzanie czasu z całą rodziną w trakcie kwarantanny.

Nie dziwi zatem, że co druga firma biorąca udział w badaniu Nationale-Nederlanden deklaruje, że byłaby zainteresowana wprowadzeniem do oferty dodatkowych benefitów. W tej grupie ponad jedna czwarta rozważa rozszerzenie pakietu korzyści pozapłacowych o takie, które dbałyby o dobrostan pracownika m.in. mental wellness i work-life balance.

Wspierane najbliższego otoczenia

Obok działań skierowanych stricte do pracowników, dla Nationale-Nederlanden, jako instytucji której misją jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków, od początku trwania pandemii niezmienne ważna była komunikacja mówiąca o tym, jak firma wspiera najbliższe otoczenie - poprzez działania CSR i wolontariat pracowniczy, a także jak oferowane przez nią produkty chronią klientów w tym trudnym czasie. W tym obszarze firma regularnie angażuje swój zespół w prowadzone działania i nowe inicjatywy. W NN powstała również przestrzeń do zgłaszania własnych pomysłów, które będą brane pod uwagę w planowaniu dalszych działań. Każdy pracownik ma więc wpływ na to, w jakie projekty zaangażuje się jego firma. To bardzo ważne z perspektywy osób zatrudnionych – mają one nie tylko wpływ na rozwój biznesu i jego sprawność operacyjną, ale również wraz z pracodawcą mogą odpowiadać na społeczne potrzeby. Współpraca na takim poziomie pozwala wzmacniać relacje i poczucie przynależności do danej firmy.

Artykuł pochodzi z:
https://www.prawo.pl/kadry/benefity-pracownicze-w-dobie-pandemii-odpowiedzialny-pracodawca,506463.html