2 sierpnia, 2022 przez admin

Anna Wardecka

Menedżerka z kilkunastoletnią praktyką w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem wynagrodzeniami. Prowadziła wiele projektów i działań HR w dużej grupie kapitałowej. W swojej organizacji wprowadziła też kontroling personalny. Specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz procesów HR, mierzeniu ich efektywności, identyfikowaniu i rekomendowaniu kierunków rozwoju w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, opracowywaniu oraz wdrażaniu polityki wynagradzania, w tym dedykowanych systemów premiowych dla poszczególnych linii biznesowych i grup zawodowych. Zajmuje się monitorowaniem konkurencyjności i trendów w dziedzinie wynagrodzeń i świadczeń, wypracowywaniu nowych rozwiązań mających wpływ na koszty i wzrost efektywności. Dodatkowo prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie polityk i zasad wynagradzania. Obecnie Dyrektor Zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

Członek Rady Programowej Klubu C&B przy Uczelni Łazarskiego. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Współautorka programu i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.