7 marca, 2019 przez admin

Współczesne wyzwania firm a rola HR w organizacji

W dniu 26.09.2018 roku PSHR wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego zorganizowały debatę na temat „Współczesne wyzwania firm a rola HR w organizacji”.

 

W debacie tej wzięli udział:

- Norbert Biedrzycki – Wiceprezes Zarządu McKinsey Digital na Europę Środkowo-wschodnią,

- Tomasz Bławat – Prezes Zarządu Carlsberg Polska,

- Dr hab. Krzysztof Koszela – Członek Zarządu Colian

- Prof. Dr hab. Czesław Szmidt – Kierownik Studium Doktoranckiego ALK.

 

 

Mówiąc o najważniejszych współczesnych wyzwaniach dotyczących HR w polskich firmach uczestnicy debaty wymienili:

- rewolucję na rynku pracy (zanikanie niektórych zawodów i pojawianie się nowych, które wymagają innych kompetencji, umiejętności i wiedzy),

-nierównowagę pomiędzy jakością i liczbą pracowników emigrujących i przyjeżdżających do Polski,

- brak współpracy międzypokoleniowej,

- niski poziom zaangażowania i lojalności pracowników,

- trudności z utrzymaniem pracowników w firmach.

Po debacie odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zadawali członkom panelu pytania i wypowiadali własne opinie. Z pewnością debata ta nasunęła uczestnikom wiele nowych idei, inspiracji i motywacji do dalszych przemyśleń.