25 czerwca, 2019 przez admin

Konferencja LUDZIE I BIZNES: nowoczesne wynagrodzenie i narzędzia motywacji – RELACJA

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Pałacu Lubomirskich odbyła się konferencja „Ludzie i biznes – nowoczesne wynagrodzenie i narzędzia motywacji” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie HR. Tematem przewodnim wydarzenia były aktualne trendy związane ze zmianami w systemach wynagrodzeń oraz niefinansowe narzędzia motywowania i wynagradzania. W konferencji wzięło udział kilkunastu uznanych ekspertów z różnych branż, którzy w trakcie indywidualnych wystąpień oraz panelu dyskusyjnego podzielili się swoim bogatym doświadczeniem. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

 

Konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych, w pierwszym prelegenci wypowiadali się na tematy związane ze zmianami w systemach wynagrodzeń. Krzysztof Gugała z Willis Tower Watson przybliżył uczestnikom wydarzenia wnioski płynące z prac nad modernizacją wynagrodzeń, popierając je najnowszymi badaniami rynkowymi i analizami WTW. Następnie prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski przedstawił swoje poglądy związane z poczuciem sprawiedliwości jako fundamentem wynagradzania i motywowania. Z kolei dr Kazimierz Sedlak z Sedlak & Sedlak opisał wypracowany przez jego firmę model „Total Rewards” w postaci koncepcji „łącznych korzyści z pracy”.

 

 

Magdalena Rodzeń z Alight Solutions omówiła metody oceny poziomu kompetencji pracownika oraz jego doświadczenia m.in. w kontekście wynagradzania O opiece medycznej jako niezwykle istotnym „beneficie” opowiadała z kolei Alina Smolarek z Enel-Med. Kwestię benefitów oraz sposobów dostosowywania ich indywidualnej oferty do pracowników poruszyli także Aleksandra Paszkiewicz oraz Bartosz Piecuch, kładąc nacisk na warunki zastosowania tzw. Employee Experience Design w praktyce.

 

 

Kolejną serię wystąpień rozpoczęły Aleksandra Krawsz-Kubica oraz Karina Kreja z Kinnarps, które omówiły temat przestrzennych aspektów wellness w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. potrzeb pracowników stwierdzonych w badaniach. Następnie Marta Przychodzka opowiedziała o znaczeniu umiejętności „miękkich” w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście kontraktu psychologicznego jaki leży u podstaw stosunku pracy. Po godz. 15 rozpoczął się natomiast panel dyskusyjny na temat tego „co motywuje w dzisiejszym świecie”. Prezesi znanych polskich firm podzielili się poglądami na motywowanie pracowników we współczesnych organizacjach.

 

 

W panelu wzięli udział:

- Wlodzimierz Albin – Prezes Wolters Kluwer,

- Marcin Nowacki – Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

- Henryk Orfinger – Prezes Dr Irena Eris,

- Beata Osiecka – Prezes Kinnarps Group,

- prof. dr hab. Czesław Szmidt, Akademia Leona Koźmińskiego.

Dyskusję moderował członek PSHR – Andrzej Nitecki.

 

 

W dalszej kolejności Przemysław Gawlak z Esaliens mówił o wyzwaniach, jakie kurczący się rynek pracy rodzi dla pracowników i pracodawców w zakresie przyszłych świadczeń emerytalnych, w szczególności rozwiązań PPK i PPE. Konferencję zakończyła prezentacja Anny Wardeckiej i Piotra Wlazło z PZU na temat roli i znaczenia kontrolingu personalnego, tj, o parametryzacji i mierzeniu efektywności ZZL.

 

 

Konferencja do końca odbyła się przy pełnej sali, a wystąpienia prelegentów i panelistów spotkały się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem uczestników.