26 marca, 2019 przez admin

Centra Usług Wspólnych

Magdalena Rodzeń

W erze nowych technologii granice geograficzne tracą na znaczeniu. Nowoczesne organizacje implementują rozwiązania IT, które pozwalają zbudować dział HR zdolny do zarządzania funkcją personalną dla całego regionu EU z jednego kraju. Takie organizacje nazywamy Centrami Usług Wspólnych lub BPO/Business Process Outsourcing. Jak działają takie firmy w Polsce? Jaką karierę oferują ekspertom i pasjonatom HR?

 

„Kolejne miasto na celowniku firm z sektora SSC/BPO”, „W centrach usług dla biznesu codziennie powstaje 90 miejsc pracy” – to tylko niektóre z tytułów prasowych opisujących branżę Usług dla Biznesu. Według raportu ABSL, w pierwszym kwartale 2018 roku sektor zatrudniał 279 000 ludzi w 1236 centrach usług i był to 13% wzrost względem roku 2017. Dominującym typem są usługi Finansowe oraz IT, odpowiednio 33 oraz 30% rynku. Usługi HR stanowią średnio 5% rynku SCC/BPO, co przekłada się na grupę 14 000 specjalistów HR pracujących w sektorze. Mogą oni obsługiwać pracowników spółki-matki (w ramach Centrum Usług Wspólnych), lub pracowników klientów zewnętrznych (w ramach Outsourcingu Procesów Biznesowych BPO), jednak w obu przypadkach model operacyjny wygląda podobnie.

 

Głównym założeniem modelu jest rozdzielenie funkcji strategicznego doradztwa od budowania wiedzy na temat danego zagadnienia oraz funkcji administracyjnych. I tak, w rozumieniu usług dla biznesu, HR Business Partner to osoba współtworząca strategię personalną i ściśle powiązana ze swoją linią biznesową. Za budowanie wiedzy oraz śledzenie najlepszych praktyk dotyczących konkretnego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi odpowiedzialne są Centra Eksperckie (Centre of Excellence). Wszystkie procesy administracyjne skupione są w działach operacyjnych, ich zadaniem jest ciągła poprawa efektywności oraz automatyzacja.

 

Konstrukcja nowoczesnego działu HR umożliwiła outsourcing procesów personalnych w dużo większym stopniu niż dotychczas. Procesy administracyjne, jako powtarzalne i ściśle zdefiniowane działania wyglądają podobnie we wszystkich krajach – w końcu każdemu pracownikowi płacimy za pracę oraz dla każdego prowadzimy dokumentację pracowniczą, która odzwierciedla jego historię zatrudnienia. Dzięki skupieniu procesów w ramach jednej lokalizacji i zespołu, dana firma ma szansę istotnie zwiększyć efektywność swojego działu HR, ponieważ nie musi już zatrudniać specjalistów administracji personalnej w każdym kraju z osobna. Nawet jeśli centralny zespół nie jest w stanie pokryć 100% potrzeb administracyjnych dla danej lokalizacji, brakującą ekspertyzę lub część usługi można „dokupić” u lokalnych dostawców.

 

W Polsce takie zespoły operacyjne działają już od ponad 10 lat. Z początku obsługiwały głównie pracowników oddziałów amerykańskich i brytyjskich. Dzisiaj nasi specjaliści są w stanie obsłużyć większość krajów europejskich i zaczynają przejmować pracę z bardziej odległych lokalizacji, jak Australia, Singapur czy Hong-Kong. Zachęcone dobrymi wynikami pracy zespołów operacyjnych, firmy międzynarodowe coraz chętniej lokują w Polsce również centra eksperckie, a nasi HR Business Partnerzy i Liderzy HR coraz częściej mają „pod opieką” inne kraje. W jaki sposób jednak wygląda nabór do zespołów HR? Jakie kompetencje musi mieć Kandydat do pracy w takich zespołach?

 

 

Przede wszystkim – bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. W centrach SSC/BPO angielski jest podstawowym językiem, którym porozumiewają się zespoły. W wielu firmach polityki HR są dostępne wyłączne po angielsku, a więc Kandydat musi się liczyć z faktem, że znajomość języka na poziomie CEFR C1 jest konieczna. Podstawową kompetencją jest również umiejętność obsługi komputera. Warto wiedzieć, że w tym sektorze praca wymaga obsługi wielu aplikacji oraz platform ERP takich jak Workday. O ile doświadczenie z pracą na takich platformach nie jest warunkiem koniecznym aby dostać pracę, Kandydat będzie musiał opanować ich obsługę w ciągu pierwszych miesięcy po zatrudnieniu.

 

Jakie korzyści oferuje Kandydatom sektor SSC/BPO? Przede wszystkim elastyczność pracy. Większość firm oferuje swoim pracownikom narzędzia do pracy zdalnej. Nawet w przypadku kiedy jesteśmy przypisani do określonego biura, okazjonalna praca z domu nie stanowi problemu. Praca w sektorze usług biznesowych oznacza także dostęp do najnowszych technologii i praktyk HR z całego świata oraz współpracę z innymi regionami świata – między innymi ze Stanami Zjednoczonymi oraz Indiami. Aby czerpać satysfakcję z takiej pracy, Kandydat musi być jednak gotowy na operowanie w środowisku, które nieustannie się zmienia. W centrach usług wspólnych zakres obowiązków ewoluuje z czasem, a wynagrodzenie opiera się bardziej na udokumentowanych kompetencjach i potencjale pracownika niż na zakresie zadań, do których jest aktualnie przypisany.

 

No właśnie, wynagrodzenie. W centrach SSC/BPO standardem jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowy zlecenia dotyczą wyłącznie praktykantów, którzy godzą pracę z nauką. Osoby ze znajomością języka angielskiego oraz komputera, ale bez doświadczenia zawodowego, mogą liczyć na zarobki zaczynające się od 3500 PLN brutto miesięcznie. Zaletą sektora wciąż jest możliwość znaczącej poprawy wysokości zarobków wraz z nabywaniem doświadczenia. W zespołach operacyjnych specjaliści z minimum 4-letnim doświadczeniem zarabiają 5500 PLN brutto lub więcej, a pracownicy centrów eksperckich oraz HR Business Partnerzy nawet powyżej 10 000 PLN brutto. Muszą się jednak wykazać, już na etapie rekrutacji, odpowiednim, co najmniej kilkuletnim doświadczeniem na podobnym stanowisku.

 

Według raportu ABSL 83% firm planowało wzrost zatrudnienia, a 74% wskazywało, że planuje również rozszerzyć katalog usług świadczonych z Polski. To doskonała prognoza również dla usług HR i zapowiedź nowych miejsc pracy. Co ciekawe, do tej pory polski sektor SSC/BPO obsługuje w znakomitej większości klientów zagranicznych. Wydaje się jednak, że adaptacja modelu usług wspólnych w Polsce to kwestia czasu – w mojej opinii przyniesie on korzyści obydwu stronom. Firmy zanotują istotny wzrost efektywności aktualnie istniejących zespołów HR, a pracownicy HR będą w stanie obsługiwać większe grupy pracowników w ramach mniejszych, ale bardziej wyspecjalizowanych zespołów. Wysoka specjalizacja będzie się wiązała również ze wzrostem wynagrodzeń oraz koncentracją na aktywnościach zgodnych z profilem danego specjalisty.