16 grudnia, 2019 przez admin

ZPP partnerem PSHR

W grudniu 2019 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polskie Stowarzyszenie HR zawarły umowę ramową o wspieraniu się wzajemnie w celu promowania ich działalności i inicjatyw.

 

PSHR jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów, menedżerów i dyrektorów HR, którzy zdecydowani są realizować cele PSHR, a także przedstawicieli przedsiębiorstw i innych jednostek zajmujących się profesjonalnie doradztwem dotyczącym lub związanym z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, jak również takie przedsiębiorstwa i inne jednostki odpowiedzialne za zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach działających na terenie Polski.

 

ZPP jest niezależną, samorządną i trwałą organizacją związkową zrzeszająca miko, małych
i średnich przedsiębiorców, a jej celem jest reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec organów władzy i administracji rządowe oraz organów samorządu terytorialnego, jak również organów Unii Europejskiej oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej.

 

„Współpraca między ZPP i PSHR będzie przynosiła wiele korzyści środowiskom przedsiębiorców
w zakresie zarządzania kadrami. W planach oprócz możliwych szkoleń, dedykowane projekty związane z rozwojem rynku pracy, o których już wkrótce”
– powiedziała Agnieszka Szpara, Dyrektor Departamentu Relacji ZPP.

 

„Wraz z podpisaniem umowy dla naszego Stowarzyszenia otwierają się nowe możliwości rozwijania inicjatyw ważnych dla kadry kierowniczej z obszaru HR. Kapitał ludzki w nowoczesnej gospodarce to najważniejsze ogniowo rozwoju przesiębiorstw” – powiedziała Małgorzata Zachorowska, Prezes Zarządu PSHR