Listopad 27, 2018 przez admin

Andrzej Woźniakowski

Andrzej Woźniakowski specjalizuje się w problematyce audytu systemów zarządzania w organizacji, tworzeniu strategii HR, systemów wynagradzania i motywowania oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu High Performance Work Systems (HPWS).

Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem Polityki Społecznej, stypendystą London School of Economics i Oxford University.

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako konsultant m.in. w Cap Gemini Ernst & Young, Deloitte, Hay Group, następnie jako ekspert w BIGRAM, BRAD Management Consulting i AIDA Consulting w sferze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach należących do obszaru administracji publicznej.

Pełnił funkcje: Managera HR Thoni Alutec, Dyrektora HR firmy Selena, Banku Pocztowego S.A., Experta HR PSE S.A. Prowadził zajęcia jako gościnny wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor wielu publikacji na tematy związane z HR i wpływem HR na ekonomiczne wyniki firm oraz na ich innowacyjność.

Pełni rolę Skarbnika PSHR.