Marzec 19, 2019 przez admin

Model HR Biznes Partnera w średniej wielkości firmie

Piotr Sierociński Powstały w latach 90-tych model HR jako Partnera Biznesu (tzw. model Ulricha) stał się praktycznie standardem w większości grup kapitałowych, nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Model ten zakłada, że:


Marzec 12, 2019 przez admin

Jak wykorzystać w komunikacji nieformalne relacje między pracownikami? Organizational Network Analysis

Magdalena Selwant-Różycka Nietrudno wskazać w firmie osoby, które – nawet, gdy nie zajmują kluczowych stanowisk – posiadają szczególny rodzaj władzy – zdolność wpływania na relacje międzyludzkie. Zazwyczaj mają charyzmę, są dobrze poinformowane, a ich zdanie liczy się dla innych. W każdej organizacji działa alternatywna sieć powiązań międzyludzkich z takimi nieformalnymi liderami. Czy firma może czerpać z tego faktu korzyści?


Marzec 7, 2019 przez admin

Współczesne wyzwania firm a rola HR w organizacji

W dniu 26.09.2018 roku PSHR wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego zorganizowały debatę na temat „Współczesne wyzwania firm a rola HR w organizacji”.   W debacie tej wzięli udział: – Norbert Biedrzycki – Wiceprezes Zarządu McKinsey Digital na Europę Środkowo-wschodnią, – Tomasz Bławat – Prezes Zarządu Carlsberg Polska, – Dr hab. Krzysztof Koszela – Członek Zarządu Colian – Prof. Dr hab. Czesław Szmidt – Kierownik Studium Doktoranckiego ALK.     Mówiąc o najważniejszych współczesnych wyzwaniach dotyczących HR w polskich firmach uczestnicy debaty wymienili: – rewolucję na rynku pracy (zanikanie niektórych zawodów i pojawianie się nowych, które wymagają innych kompetencji, umiejętności i wiedzy), -nierównowagę pomiędzy jakością i liczbą pracowników emigrujących i przyjeżdżających do Polski, – brak współpracy międzypokoleniowej, – niski poziom zaangażowania i lojalności pracowników, – trudności z utrzymaniem pracowników w firmach. Po debacie odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zadawali członkom panelu pytania i wypowiadali własne opinie. Z pewnością debata ta nasunęła uczestnikom wiele nowych idei, inspiracji i motywacji do dalszych przemyśleń.